CombinedX BI-specialistbolag ViewBase och Two går samman

CombinedX-bolagen ViewBase och Two, som båda är specialiserade på BI, går samman under Twos varumärke och ledning. Sammangåendet stärker Twos erbjudande och position inom BI på den svenska konsultmarknaden.

Inledande MBL-förhandling är initierad och vår ambition är att sammanslagning kommer att ske i två steg, där det första steget är att Twos VD Christofer Järlesjö tillträder som VD för ViewBase och det andra steget att legalt fusionera in ViewBase i Two under Q1 2023.

ViewBase Solutions AB grundades 2005 och blev en del av CombinedX 2017. Idag är man 25 konsulter som alla jobbar med dataanalys och beslutsstöd (”BI”), främst utifrån plattformen Qlik. Two i Sverige AB är jämnstora med ViewBase och grundades 2017 som en avknoppning från Ninetech. Idag uppvisar Two en kraftig tillväxt inom affärssystemet Microsoft Business Central samt inom Microsofts BI-plattform Power BI. Båda bolagen vänder sig huvudsakligen till medelstora och stora privata företag inom handel och tillverkande industri. Därtill vänder sig ViewBase också till energisektorn, som nu genomgår stora förändringar. Genom sammanslagningen av Two och ViewBase kommer CombinedX bilda ett specialistbolag med en ledande BI-kompetens på den svenska konsultmarknaden.   

  • ”Efterfrågan på BI-tjänster och kompetenser är stark. Alla verksamheter behöver överbrygga klyftan mellan data och beslut samtidigt som mängden data exploderar. Genom att slå samman ViewBase och Two bygger vi en stark BI-specialist på den svenska konsultmarknaden, säger Jörgen Qwist, VD CombinedX.
  • ”Samgåendet stärker Twos erbjudande. Vi har de senaste åren upplevt en ökad efterfrågan på BI-tjänster från våra kunder inom handel och tillverkande industri där man genom ett bra BI-stöd vill bli mer datadriven. Med ViewBase produktportfölj och kompetens kan vi nu erbjuda våra kunder ännu bättre lösningar för datadrivna beslut.” säger Christofer Järlesjö, VD Two.
     
  • ”Samgåendet är naturligt, ViewBase har expertis inom BI och Qlik och är starka inom vissa branscher. Two har också expertis inom BI, då inom Microsoft och Power BI och delvis med gemensam branschkompetens. Genom att bli en större BI-spelare skapar vi bättre förutsättningar att attrahera fler konsulter och nya kunder.”, säger Magnus Rådbo, avgående VD ViewBase.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60
Christofer Järlesjö, VD Two,
christofer.jarlesjo@two.se, 070-238 78 29

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 09:00 CET.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 470 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss