CombinedX deltar på Redeye Consulting Event den 12 juni 2024

CombinedX deltar på Redeye Consulting Event onsdagen den 12 juni med presentation av CombinedX VD Jörgen Qwist. Jörgens presentation startar 14:35 och efterföljs av en paneldebatt som startar ca 15:00.

Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/events/1009615/redeye-theme-consultants-2 där reprisen och presentationen även kommer finnas tillgängliga i efterhand.

Inspelning av eventet läggs även ut på vår hemsida i efterhand på https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/investerarpresentationer/

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den fredagen den 7 juni kl. 10:30.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 600 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss