CombinedX-bolaget Netgain tecknar avtal med Inera initialt värt över 30 miljoner

Netgain har tecknat ett fyraårigt avtal med Inera initalt värt över 30 miljoner, avtalet innehåller option på förlängning till totalt 8 år. Projektet innefattar implementation av ett nytt kund- och ärendehanteringssystem med efterföljande förvaltning och utveckling.

Inera är ett digitaliseringsbolag, som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag, och har i uppdrag att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden. Genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur samt ett stort antal tjänster bidrar Inera till en säker, jämlik och effektiv vård och omsorg.
 

- ”Inera och Netgain kommer tillsammans att införa ett nytt och modernt stödsystem för kund- och ärendehantering, som utgör basen för effektivisering av våra interna processer och vi ser fram mot ett långsiktigt partnerskap, säger Patrik Gertsson, avdelningschef Internt verksamhetsstöd, Inera”.
 

Målsättningen med projektet är att höja Ineras kunders upplevelse genom att effektivisera och öka kvaliteten i hantering av Ineras affärsprocesser.
 

- ”Vi på Netgain är stolta och glada över att få detta förtroende att implementera och förvalta ett av Ineras verksamhetskritiska system. Lösningen ska bland annat leda till ett minskat antal verktyg, mindre överlappande data och mindre minskad manuell hantering och kortare ledtider i kund- och leveransflöden, säger Thomas Browall, Säljchef på Netgain”

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Eva Sandberg, VD Netgain, eva.sandberg@netgain.se, 073-021 14 87

Thomas Browall, säljchef Netgain, thomas.browall@netgain.se, 070-836 42 04

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den tisdagen den 20 dec kl. 10:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss