Revisor och Certified Advisor

Revisor
Nicklas Kullberg, PWC. 
nicklas.kullberg@pwc.com
+46 70 929 34 08

Certified Advisor (CA)
I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market. Redeye Certified Advisers nås på certifiedadviser@redeye.se eller på telefon 08 - 121 576 90.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss