Delårsrapport Q2 - 2021

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom åtta helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis. Koncernen hade per 30 juni 2021 cirka 400 medarbetare på tolv orter i Sverige och Norge.

Q2: 1 april – 30 juni 2021

Nettoomsättning MSEK Tillväxt Just EBIT MSEK Just EBIT-marginal
151,8 4,1% 16,6 10,9%

Halvårsperioden: 1 januari – 30 juni 2021

Nettoomsättning MSEK Tillväxt Just EBIT MSEK Just EBIT-marginal
296,8 5,5% 30,5 10,3%

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet

Perioden 1 januari – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 151,8 (145,7) MSEK.
  • Nettoomsättningen uppgick till 296,8 (281,4) MSEK.
  • Justerad EBIT uppgick till 16,6 (10,0) MSEK.
  • Justerad EBIT uppgick till 30,5 (18,6) MSEK.
  • Justerad EBIT-marginal uppgick till 10,9% (6,8%).
  • Justerad EBIT-marginal uppgick till 10,3% (6,6%).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 16,3 (33,1) MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 44,8 (50,2) MSEK.
  • Resultat per aktie (EPS) uppgick till 1,52 (0,60) SEK.
  • Resultat per aktie (EPS) uppgick till 2,32 (1,19) SEK.
 

VD Jörgen Qwist kommentarer

CombinedX superkraft

Det är nu drygt ett år sedan jag i april 2020 tillträdde som vd och koncernchef för CombinedX. Pandemin hade just tvärbromsat hela världsekonomin och någon vecka in i mitt nya jobb blev jag själv sjuk i Covid. Starten kunde alltså varit bättre, men i feberdimman lärde jag mig ett par glädjande saker om hur min nya arbetsplats fungerar som organisation. Den långtgående delegeringen av ansvar, där våra verksamheter är uppdelade i självständiga expertbolag, visade sig vara guld värd i den nya okända terräng som vi alla befann oss i. Varje bolagsledning kunde laga efter läge och optimera sin verksamhet efter sina kunder och sina medarbetare. I stället för att kompromissa fram centrala direktiv som skulle gälla alla så samlades vi ofta och regelbundet och utbytte erfarenheter. Vilka signaler får ni från era kunder? Hur gör ni för att underlätta hemarbete?  Hur tänker ni kring permitteringsstöden? Alla delade med sig, öppet, prestigelöst och med gott humör. Och så har det fortsatt, men med nya frågeställningar och utmaningar efter att pandemin blev det nya normala. Det är en bra miljö att vara i, där många känner och tar stort ansvar, där man utvecklar och delar sin kunskap, där ett skratt eller ett varmt ord aldrig är långt borta. Som organisation är denna kombination av ansvarstagande, kunskapsdelande och kamratskap CombinedX superkraft, och det kommer ta oss långt. Jag är glad att jag får vara med på den resan.

Och så en kommentar om periodens resultat och marknadsläget. Rörelsemarginalen i det andra kvartalet, justerat för den reavinst vi gjorde i försäljningen av dotterbolaget Dynamo, landade vi på 10,9%, ett steg i rätt riktning! Det städjobb vi ägnat oss åt det senaste året där olönsamma eller för små enheter avyttrats eller slagits samman bidrar förstås till den ökade lönsamheten, men än viktigare är att flera av våra bolag går riktigt starkt. Efterfrågan på våra kompetenser är i många fall högre än vad vi hinner med att leverera. Jag har tidigare beskrivit några av alla de åtgärder vi gör inom rekrytering och utbildning för att organiskt öka antalet konsulter. Därtill kan vi göra förvärv och i juni köpte vårt BI-bolag Viewbase Integpro i Umeå och fick på så sätt ombord ett antal specialistkonsulter som vi direkt kunde skicka in i fler kunduppdrag. Under hösten kommer vi få jobba med hela verktygslådan för att möta kundernas behov av hjälp. Det är utmanande men väldigt mycket roligare än de defensiva åtgärder vi fick ägna oss åt vid den här tiden förra året. 

Jörgen Qwist

Vd och koncernchef

Finansiell kalander: 

Q2 19/18 2021  Jögen Qwist, VD
Q3 4/11   2021 +46(0)70 834 28 34
Q4 17/2   2021  Håkan Cranning, CFO
Q1 5/5     2022 +46(0)70 492 72 80

     

 

  

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss