Bokslutskommuniké CombinedX januari-december 2020

Bokslutskommuniké Q4 - 2020
 
CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis. Koncernen hade per 31 december 2020 cirka 420 medarbetare på tolv orter i Sverige och Norge.

Q4: 1 oktober – 31 december 2020

Försäljningstillväxt Organisk tillväxt Just EBIT MSEK Just EBIT-MARGINAL
28,8% -6,3% 6,5 4,6%

Helår: 1 januari – 31 december 2020

Försäljningstillväxt

Organisk tillväxt Just EBIT MSEK Just EBIT-MARGINAL
32,7% -4,4% 26,4 5,0%

          
 Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet

Perioden 1 januari – 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 141,3 (109,7) MSEK.

  • Nettoomsättningen uppgick till 533,2 (401,9) MSEK.
  • Justerad EBIT uppgick till 6,5 (2,1) MSEK.

  • Justerad EBIT uppgick till 26,4 (7,2) MSEK.
  • Justerad EBIT-marginal uppgick till 4,6% (1,9%).

  • Justerad EBIT-marginal uppgick till 5,0% (1,8%).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 3,3 (10,3) MSEK.

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 56,4 (-5,8) MSEK.
  • Resultat per aktie (EPS) uppgick till -0,38 (0,17) SEK.

  • Resultat per aktie (EPS) uppgick till -1,25 (-0,17) SEK.

 
VD Jörgen Qwist kommentarer

Vi är CombinedX 

2020 kommer gå till historien som året då ett litet virus slog världen med häpnad. Allt och alla påverkades. Så också vår koncern. I det fjärde kvartalet är den organiska tillväxten negativa 6%. Tack vare förvärvet av Nethouse visar vi en total tillväxt under året på 33% men organiskt tappar vi 4% av vår omsättning. Det är förstås inte tillfredställande, men givet att den totala IT-konsultmarknaden i Sverige beräknas minska med cirka 9% under 2020 så klarar vi oss relativt bra.

Den justerade rörelsemarginalen i Q4 är 4,6%. Året som helhet visar en justerad rörelsemarginal på 5%. Det finansiellt sett mest positiva under 2020 är att vi trots det utmanande året har så fina kassaflöden, 56 mnkr kommer in från den löpande verksamheten. Det gör att vi går in i 2021 med en stark kassa. 

Vårt nya resultatmål är att vi på sikt ska nå en rörelsemarginal på 10%, alltså dubbelt upp mot utfallet 2020. Dit kommer vi inte genom att bromsa. Vi vill expandera våra uppdrag hos befintliga kunder och vi vill vinna kunder från våra konkurrenter. Ett steg i den tillväxtsatsningen är att vi nu i februari 2021 har förenklat vårt namn till CombinedX och lanserat en helt ny visuell identitet samt en ny webbplats. Vår lanseringskampanj går under det stolta temat ”Vi digitaliserar Sverige” och det kan ju låta förmätet, men vi är en kunskapspartner till många av Sveriges största företag och organisationer, både i privat och offentlig sektor. Marknaden är dock omedveten om det idag, men det ska vi nu börja ändra på.

Det är just Sveriges största företag och organisationer som är vår primära målgrupp. Där får vi bäst utväxling på våra specialistkompetenser och där har vi bäst förutsättningar att öka korsförsäljningen mellan våra bolag. Som en följd av att vi nu tydliggjort vilken koncernens primära målgrupp är sålde vi i januari 2021 bolaget SiteDirect, vars målgrupp främst är mindre företag. Vi fick helt enkelt för små intäktssynergier.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram den stora affär som Nethouse vann med Transsportstyrelsen under det fjärde kvartalet. Affären uppskattas vara värd 200 miljoner kronor under 4 år och den befäster Nethouse starka roll som applikationsutvecklare och applikationsförvaltare åt offentlig och privat sektor.  

Nu lägger vi det utmanande 2020 till handlingarna och ser fram emot ett framgångsrikt 2021 för oss och våra kunder.
 

Jörgen Qwist
Vd och koncernchef
Stockholm 18 februari 2021

 

Finansiell kalender:
KALENDER:
Q4 2020 kommuniké 18/2 2021
Årsredovisning 2020, v. 15 2021
Årsstämma 5/5 2021
Q1 5/5 2021
Q2 19/8 2021
Q4 4/11 2021


 

Jörgen Qwist, VD
+46(0)70 834 28 34

Håkan Cranning, CFO
+46 (0)70 492 72 80

Denna information lämnades för offentliggörande den 18 februari 2021, kl. 09.00 CET.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss