Vi digitaliserar handeln

En ledande plattform för optik­branschen

Klarsynt och c)optikk är två av nordens ledande optikerkedjor. Vårt specialistbolag Ninetech har utvecklat ett komplett optikersystem för dem som utgör grunden för 270 optikers vardag. Systemet anses så modernt och användarvänligt att Karolinska institutet valt det som plattform när de utbildar framtidens optiker. Systemet driftas och supporteras av vårt specialistbolag Cloudpro som också agerar service desk gentemot optikerna.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

15 års partnerskap med ett ELON i ständig utveckling

Vitvarukedjan ELON har under snart 15 år byggt ett tätt partnerskap med vårt specialistbolag Two. Under dessa år har ELON blivit en framstående aktör även inom e-handel, vilket ställt nya krav på ELON's gemensamma affärssystem. Two är ELON's affärssystempartner och har hjälpt dem effektivisera sitt affärssystem Jeeves ERP genom automatisering, effektivisering och integration mot andra system.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Dataanalys och beslutsstöd hos Pictura

Skandinaviens största leverantör av gratulationskort, Pictura, och vårt specialistbolag Two har ett partnerskap både kring affärssystem och beslutsstöd. 2018 utökades samarbetet då Two hjälpte Pictura ta fram sin BI-lösning baserat på plattformen Microsoft Power BI. Idag får Picturas säljare enkelt tillgång till sina säljrapporter, lagerpersonalen kan följa dagens plock via stora skärmar och ledningen får en bra insikt i verksamheten.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Helhetsansvar för ERP och digitalisering

Vårt specialistbolag Elvenite har stöttat Plantagen sedan 2017 i deras nordiska implementering och roll-out av affärssystemet Infor M3 Cloude Suite. Elvenite har ansvar för att applikationen och dess plattform fungerar och utvecklas genom ett BPS-åtagande (Business Process Services). Elvenite hjälper också Plantagen med strategisk rådgivning kring digitalisering.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Optimerad prissättning i Royal Design

E-handelsföretaget Royal Design använder vårt specialistbolag TWO för att skapa en daglig rapportuppföljning av försäljning, kundlojalitet och lager. TWO har utvecklat en marginalanalys för varje artikel samt hjälpt Royal Design att dra nytta av maskin inlärning för att beräkna priselastitet och optimering av prissättning.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

ERP-partner för växande e-handel

E-handelsaktören Skånska Byggvaror och vårt specialistbolag Two är samarbetspartners sedan 2017 kring affärssystemet Jeeves ERP. Ett partnerskap som växt genom åren där Two hjälper till att vidareutveckla och effektivisera Skånska Byggvarors e-handel. Affärssystemet integreras mot e-handel, betalningslösningar och leverantörer.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Säkrad IT-infrastruktur i 500 Synsambutiker

Synsam är Sveriges ledande optikerkedja och genom ett samarbete med vårt specialistbolag CloudPro säkerställs den digitala infrastrukturen i 500 butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. CloudPro agerar rådgivande till Synsams IT-avdelning, jobbar operativt med infrastrukturen på plats i kedjans alla butiker samt fungerar som leverantör av hårdvara och som extern supportavdelning.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

E-handel för B2B

Würth.se är en e-handelsplats för proffs inom bygg-, fordon- och industrisektorn utvecklad av vårt specialistbolag Ninetech. Webbplatsen omfattar idag ca 35 000 olika artiklar och riktar sig både till små och stora företagskunder. Webbplatsen bygger på Optimizely Customized Commerce och har utvecklats och optimerats löpande under många år för att möta de olika kundsegmentens behov. Den innehåller en stor mängd funktioner som stöttar den starka tillväxtresa som Würth.se befinner sig i, exempelvis har Ninetech integrerat webbplatsen med Würths fysiska butiker.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss