Hållbara datacenter - så jobbar CloudPro

Hållbarhet har alltid varit ett prioriterat område när det kommer till CloudPros datacenter. Ett arbete som intensifierades under 2020 och som fortsätter med samma kraft 2021.

Genom att alltid låta hållbarhet vara en viktig parameter i utvecklingsarbetet skapas snabbt tydliga effekter. Både direkt och indirekt. CloudPros hållbara datacenter är hjärtat i verksamheten när det kommer till outsourcing av IT-tjänster. När X-Border förvärvades under slutet av 2019 växte antalet datacenter från två till fem.

– Under våren 2020 inledde vi på arbetet med att på allvar konsolidera de olika verksamheterna, då var våra hållbara datacenter ett prioriterat område, säger Rikard Elofsson, CTO hos CloudPro.

Det innebär att två datacenter redan är avvecklade och att tredje kommer fasas ut.

– Det handlar givetvis om att effektivisera vår verksamhet och vår drift. Vi har redan sett många positiva effekter. Framför allt så har vi kunnat fasa ut äldre hårdvara som varit onödigt resursslukande och haft höga krav på service och reparationer. Det innebär att våra kunder får bättre prestanda och högre säkerhet i sina miljöer. Det gör också att vi förbrukar betydligt mindre energi när det kommer till exempelvis el och kyla, säger Rikard Elofsson.

Läs också: Återvinning – en viktig del i CloudPros leverans

Att minska antalet datacenter grundar sig alltså inte i en minskad efterfrågan, snarare tvärt om. Genom moderna lösningar och att de lokaler som återstår har bättre förutsättningar än de som avvecklats har CloudPro tagit steg framåt i flera led.

– Vi har färre lokaler som kräver underhåll vilket gör att vi kan fokusera på det vi är bra på, att skapa säkra molntjänster anpassade för våra kunders IT-miljöer. Dessutom förbrukar vi mindre resurser, något som är oerhört viktigt i vårt hållbarhetsarbete. Vi jobbar såklart löpande med att modernisera vår hårdvara för att öka säkerheten och kapaciteten för våra kunder. Genom den här konsolideringen fick vi till en extra sprint i det arbetet, säger Rikard Elofsson.

– För oss är det viktigt att vi har gröna och hållbara datacenter och arbetet där vilar inte. Det handlar om att utnyttja alla resurser effektivt, att använda grön el och att ha miljövänliga kylanläggningar. Vår reservkraft drivs av EcoPar, ett modernt och syntetiskt bränsle som inte är baserat på fossil olja. Vi äger inte fastigheterna där våra datacenter finns, men det finns en dialog med fastighetsägarna på många nivåer. Inte minst för att värmen från våra datacenter ska användas i uppvärmningen.

Utöver sin roll som CTO hos CloudPro är Rikard Elofsson även ansvarig för hållbarhetsarbetet i bolaget. Där finns det även ett viktigt större samarbete inom koncernen CombinedX där vissa processer samordnas för att skapa bättre effekter.

– Hållbarhet har funnits med i vårt arbetssätt, men att någon nu har rollen som hållbarhetsansvarig och att det finns ett konkret och koncerngemensamt arbete inom CombinedX är otroligt viktigt. Arbetet med hållbarhet får aldrig bli passivt. Det kommer hela tiden nya lösningar, inte minst inom den tekniska världen som vi rör oss i. Dessutom har vi ett ansvar mot våra kunder som i sin tur jobba med hållbarhet inom sina organisationer. Det ska vara tydligt för dem vad vi levererar, att vi levererar hög kvalitet, hur säkerheten fungerar och vilket hållbarhetsperspektiv som finns i leveransen, säger Anders Rådman, vd, CloudPro.

Läs mer här.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss