"Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras"

Nicolas Negroponte, 1995

Vi erbjuder de spetskompetenser som behövs för att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Inom följande tjänsteområden har våra specialistbolag särskild expertis.

Digital affärsutveckling & transformation

Digital strategi Projektledning Förändringsledning

Digitaliseringen förändrar allt – tar ni vara på möjligheterna?

Digitalisering är en megatrend som förändrar allt. Varje företag och organisation behöver dra nytta av denna omställning. Vi hjälper er att använda data och ny teknologi för att göra er försäljning, produktion och administration effektivare. Det kallar vi digital affärsutveckling och vägen dit för transformation. Våra specialister kan hålla er i handen under hela resan från nulägesanalys och planering till projektledning och genomförande, eller göra projektinsatser under vägen.

Specialistbolag

Kundreferenser

Tjänstedesign & kundupplevelse

Service design Customer experience Mobile experience

Bygg starkare relationer till era kunder och användare

Vi hjälper er att bygga digitala tjänster och produkter från design till full-stack-webbar och appar optimerade för era kunder eller era medarbetare. Vi arbetar med beprövade ramverk för tjänstedesign med användarupplevelsen i fokus.

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Kundreferenser

Affärssystem & affärsprocesser

ERP Business Process Outsourcing

Gör affärssystemet till en plattform för digitalisering

Vi hjälper er att implementera och förvalta era affärssystem under hela dess livscykel. Våra specialister kombinerar spetskunskap om olika affärssystem med djup branschkompetens inom sektorerna livsmedel, tillverkande industri och handel. Vi kan också ta steget fullt ut och ansvara för någon eller några delar av er affärsprocess.

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Kundreferenser

Dataanalys & beslutsstöd

BI Data Management Data Analytics Data Science

Data är det nya guldet

Vi kan göra er verksamhet mer datadriven. Våra specialister hjälper er genom hela processen från insamling av data till automatiserade beslut. Vi ger er också tillgång till teknologier som maskininlärning och AI för att konvertera er data till konkurrensfördelar.

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Kundreferenser

Automatisering & robotisering

Processautomation Digital workforce RPA

Använder ni den nya digitala arbetskraften?

Att automatisera arbetsflöden som tidigare varit manuella kan sänka era kostnader, höja er servicegrad och skapar bättre användarupplevelse för era medarbetare och kunder. Våra specialister hjälper er att implementera marknadens ledande plattformar för automation och robotisering.

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Kundreferenser

Applikations­utveckling & livscykelhantering

DevOps Scrum Lowcode

Ny funktionalitet agilt och snabbt

Vi utvecklar verksamhetsnära system och applikationer på moderna plattformar och använder agila utvecklingsmetoder för att säkerställa att ny funktionalitet kontinuerligt kan levereras till verksamheten. Vi kan ta ansvar för hela livscykelhanteringen från förstudie och implementation till löpande förvaltning och support.

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Kundreferenser

Den digitala arbetsplatsen & identitetshantering

Digital workplace Identity Governance Mobilitet

Säker tillgång till information, överallt och när som helst

Den digitala arbetsplatsen främjar era medarbetares produktivitet och samverkan. Vårt erbjudande utgår från Microsoft 365 och våra specialister har marknadsledande kunskap om vilka möjligheter den plattformen kan ge er verksamhet. Informationssäkerhet blir allt viktigare när arbetsplatsen blir digital och vi hjälper er därför att säkerställa att endast rätt person har tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt.

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Kundreferenser

Managerade infrastruktur­tjänster & säkerhet

Cloud Outsourcing Nätverk Säkerhet

En säker hamn för er digitalisering

IT-infrastrukturen är det lager som alla digitala system, applikationer och verktyg vilar på och den ska därför vara både tillgänglig och säker. Idag finns våra kunders infrastruktur oftast i en blandning av publika och privata moln. Våra specialister kan hjälpa er att bygga och underhålla sådana blandade miljöer och vi kan också ta fullt drift- och supportansvar för dessa.

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Kundreferenser

Internet of Things & AI

IoT AI

Med IoT blir dina produkter och erbjudanden mer konkurrenskraftiga

Med hjälp av uppkopplade enheter, effektivt nyttjande av data och tekniker som Machine learning och artificiell intelligens kan de flesta verksamheter bli effektivare, minska riskfyllda processer och skapa nya tjänster. Våra experter hjälper er från inspiration, utvärdering av affärsmöjligheter, val av teknik till nyckelfärdiga leveranser av kompletta lösningar.

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Kundreferenser

Customer Relationship Management / CRM

Customer Relationship Management Customer experience

Nyttjar ni den fulla potentialen av ert CRM-system?

Våra experter hjälper er att förbättra hela kundresan, från marknadsföring och försäljning till service och kundvård. Det görs genom lösningar och tjänster med Microsoft Dynamics 365 som plattform tillsammans med kundspecifika add-ons.

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Management & förändringsledning

Förändringsledning Digital transformation

Skapa nytta genom en bättre arbetsmiljö, kostnadseffektivitet och intäktsökningar

Med hjälp av funktionella organisationsprocesser kan du stötta både medarbetare och kunder i en digital transformationsresa. Genom processer med fokus på de enskilt viktigaste faktorerna - ett gott ledarskap tillsammans med att få med sig människorna, kan våra experter hjälpa dig att skapa förutsättningar för en digital transformation som verkligen fungerar fullt ut.

Specialistbolag

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss