Digitalisera HR med ServiceNow

Den moderna HR-avdelningen har börjat hamna i fokus och är nu redo att ta nästa steg i digitaliseringen. HR-medarbetare efterfrågar idag mindre administrativa arbetsuppgifter och större fokus på strategiskt arbete, med utrymme för organisations-samt talangutveckling. Men hur går man då som organisation tillväga för att möta dessa behov? 

Ta del av artikeln här

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss