Vi är ett konsultbolag som ägs av ett stort antal av våra medarbetare. Idag är vi drygt 175 delägare. De 20 största delägarna per den 30 december 2020 var:

Namn

Aktier

Andel

Optioner

Niklas Hellberg, privat och via bolag

1 038 287

7,7%

0

Joakim Alkman, privat och via bolag

944 838

7,0%

0

Ulf Sandlund via bolag,  

903 382

6,7%

0

Björn Alpberg

864 715

6,4%

0

Oskar Godberg, privat och via bolag

722 398

5,4%

25 000

Jonas Rozenich, privat och via bolag

712 227

5,3%

0

Mats Lindqvist

661 180

4,9%

0

Rickard Boström via bolag 

523 155

3,9%

0

Olaf Glöersen via bolag

451 922

3,4%

0

Björn Magnusson, privat och via bolag

431 698

3,2%

25 000

Johan Gotting

412 800

3,1%

0

Lars-Olof Hansson

412 150

3,1%

0

Henrik Holmberg

411 600

3,1%

0

Åsa Klevmarken

411 100

3,1%

0

Anders Tufvesson, privat och via bolag

402 106

3,0%

0

Jan Hesselgren via bolag

394 300

2,9%

0

Sigvid Andersson via bolag

380 000

2,8%

0

Jörgen Qwist

344 250

2,6%

700 000

Peter Eriksson

185 772

1,4%

0

Jan Back

169 990

1,3%

0

Övriga ägare

2 639 530

19,7%

230 000

Summa

13 417 400

100%

 

Aktier totalt

13 417 400

20 Största ägare

10 777 870

Övriga ägare 

2 639 530

 

13 417 400

Utfärdade optioner per 201231

980 000

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss