Vi är ett konsultbolag som ägs av fyra externa investerare samt ett stort antal av våra medarbetare. Idag är vi drygt 175 delägare. De 20 största delägarna per den 4 november i 2021 var:

Namn

Aktier

Andel

Optioner

Grenspecialisten

1 000 000

6,72%

0

Edastra

1 000 000

6,72%

0

Niklas Hellberg, privat och via bolag

820 596

5,51%

0

Joakim Alkman, privat och via bolag

799 838

5,37%

0

Ulf Sandlund via bolag

768 382

5,16%

0

Björn Alpberg

719 715

4,83%

0

Oskar Godberg, privat och via bolag

662 398

4,45%

25 000

Investment AB Spiltan

 588 235

3,95%

0

Unionen

580 000

3,90%

0

Rickard Boström via bolag 

539 083

3,62%

0

Mats Lindqvist

500 000

3,36%

0

Jonas Rozenich, privat och via bolag

475 000

3,19%

0

Lars-Olof Hansson

412 150

2,77%

0

Björn Magnusson, privat och via bolag

405 698

2,73%

25 000

Jörgen Qwist

395 618

2,66%

700 000

Johan Gotting

382 800

2,57%

0

Anders Tufvesson, privat och via bolag

330 150

2,22%

0

Sigvid Andersson via bolag

310 000

2,08%

0

Åsa Klevmarken

300 000

2,02%

0

Henrik Holmberg

288 120

1,94%

0

Övriga ägare

3 610 205

24,25%

230 000

Summa

14 887 988

100%

 

Aktier totalt

14 887 988

20 Största ägare

11 277 783

Övriga ägare 

3 610 205

 

14 887 988

Utfärdade optioner per 201231

980 000

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss