DelÄrsrapport Q3 - 2021

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom åtta helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis. Koncernen hade per 30 september 2021 cirka 400 medarbetare på tolv orter i Sverige.

Q3: 1 juli – 30 september 2021

Nettoomsättning MSEK

Tillväxt

Just EBIT MSEK

Just EBIT marginal

111,4

0,7%

10,2

9,1%

9 månader: 1 januari – 30 september 2021

Nettoomsättning MSEK

Tillväxt

Just EBIT MSEK

Just EBIT marginal

408,2

4,1%

40,7

10,0%

Tredje kvartalet

  •  Nettoomsättningen uppgick till 111,4 (110,6) MSEK

  •  Justerad EBIT uppgick till 10,2 (1,3) MSEK.

  • Justerad EBIT-marginal uppgick till 9,1% (1,1%).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -2,0 (5,1) MSEK.

  • Resultat per aktie (EPS) uppgick till 0,38 (-1,77) SEK.

Perioden 1 januari – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 408,2 (391,9) MSEK.

  • Justerad EBIT uppgick till 40,7 (19,9) MSEK.

  • Justerad EBIT-marginal uppgick till 10,0% (5,1%).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 42,8 (55,3) MSEK.

  • Resultat per aktie (EPS) uppgick till 2,71 (-0,86) SEK.

VD Jörgen Qwist kommentarer


CombinedX kokbok

Sommaren är alltid den resultatmässigt svagaste perioden i en
konsultverksamhet som vår. När både medarbetare och kunder
tar semester går omsättning och marginaler ner. Att vi når 9,1%
rörelsemarginal i Q3 är därför ett styrkebesked. Vår organiska
tillväxt är också stark, 9%. Marknaden har studsat tillbaka med
full kraft efter pandemin. Efter ett tufft 2020 får vi nu njuta av att
segla i medvind. I början på hösten har vi genomfört en koncerngemensam
kundundersökning. Net Promotor Score blev 44. Jag kan inte säkert veta hur det står sig i relation till våra konkurrenter, då alla genomför kundundersökningar på sitt eget sätt (urval, svarsfrekvens med mera), men jag vågar ändå påstå att det är ett betryggande resultat. Vi har många starka kundrelationer. Och starka kundrelationer är grundingrediensen i det vi kallar CombinedX kokbok. Det svenska IT-konsultlandskapet är stort och varierat med bolag i alla färger och former. Några är väldigt framgångsrika, flertalet är som branschen är mest. Vi själva består av åtta bolag,
några redan väldigt framgångsrika, andra med stor potential. Den självklara frågan är förstås – vilka vägval förenar de väldigt framgångsrika? Och vilka fallgropar vill vi undvika? Svaren samlar vi i kokboken, en slags ”Do´s and Dont´s” för våra bolag och gruppens tillväxtstrategi. Hörnstenarna i strategin är:

• specialisering - i motsats till breddning utan spets,
• kundcentrering (hur löser vi kundens behov bäst, och vilket värde kan vi skapa tillsammans?) - i motsats till konsultcentrering (hur maximerar vi konsultens beläggning, och hur stor andel av dess debitering får konsulten behålla själv?),
• teamleveranser - i motsats till uthyrning av cv:n i lösvikt.

Kort sagt - mer fokus på att leverera lösningar än resurser. Varje steg vi tar i kokbokens riktning kommer göra oss starkare och intressantare för våra kunder, medarbetare och aktieägare. Och aktieägare vill vi ha fler av. Under hösten har vi därför gjort en Pre-IPO där en handfull meriterade investerare blivit del av familjen. Det bäddar bra för den börsnotering vi planerar att göra nästa år. Vi är på en spännande resa och med kokboken som kompasskurs kommer vi ta oss långt.

Jörgen Qwist
Vd och koncernchef.

Läs hela Q3 rapporten, här.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss