BI-konsulten ViewBase förvärvar branschkollegan Integpro

ViewBase Solutions AB har per den 2021-05-04 förvärvat aktierna i Integpro AB. ViewBase är ett specialistbolag inom Business Intelligens och ingår i digitaliseringskoncernen CombinedX. Genom detta förvärv skapas nu en ännu starkare leverantör inom BI-området med kapacitet inom Qlik, MS Power BI och systemutveckling inom Microsoftplattformen. Integpro, med säte i Umeå, har en bred kundbas med stora och välkända kunder såsom Cytiva, NyhlénsHugosons och Leksands Bröd. Leveransen från Integpro baseras på kvalificerade BI-konsulttjänster. Man erbjuder också ett fristående ramverk för visualisering och spridning av information från olika BI-källor. Integpro omsätter ca 10 MSEK årligen och har alltid varit vinstgenererande.

  • Intresset kring BI-området och värdet av att vara en datadriven organisation ökar i betydelse. Tillsammans kommer ViewBase och Integpro att kunna adressera en bredare kundbas och fördjupa våra åtaganden hos befintliga kunder. Vi ser också att etableringen i Umeå ger oss en stor möjlighet att rekrytera fler kompetenta konsulter och sätter oss geografiskt i en spännande region med expansiva nyetableringar som grund för en utökad affär, säger Magnus Rådbo, VD för ViewBase

  • Nu när det är dags att lämna över Integpro till en ny ägare, ser vi att ViewBase är det mest naturliga valet. Vi känner varandra sedan tidigare och ViewBase profil passar perfekt som nästa steg för Integpros’s kunder och medarbetare, säger Peter Wallmark, avgående VD för Integpro.

För ytterligare information, kontakta:             
Magnus Rådbo, VD ViewBase Solutions AB
magnus.radbo@viewbase.se
Telefon: 076 - 677 11 74

ViewBase Solutions AB är ett expertbolag inom business intelligence. Vi levererar marknadens bästa lösningar inom Data Management, Data & Analytics och Data Science. Med verksamhetsanpassade lösningar erbjuder vi analysverktyg som förenklar vardagen för beslutsfattare. ViewBase omsätter ca 40 Mkr och har kontor i Stockholm, Karlstad och Uppsala. Vi är en del av CombinedX sedan 2017.

 

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss