Idag inleds teckningsperioden i CombinedX nyemission inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Idag, 3 mars 2022, inleds teckningsperioden i CombinedX AB (publ) (”CombinedX” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier (”Erbjudandet”) riktad till allmänheten i Sverige och Finland samt institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

CombinedX genomför en nyemission av 1 428 572 aktier i samband med Bolagets planerade notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Vid fulltecknad emission tillförs CombinedX cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Emissionen omfattas av teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare motsvarande cirka 57 procent av Erbjudandet. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven och preliminär första dag för handel är den 28 mars 2022.

Motiv till Erbjudandet

Motivet till Erbjudandet samt ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Premier är att bredda aktieägarbasen, öka den allmänna kännedomen om Bolagets varumärke samt förbättra Bolagets förutsättningar att genomföra förvärv. CombinedX avser att använda likviden från Erbjudandet till att finansiera framtida förvärv.

Investerarträffar

CombinedX kommer att hålla investerarpresentationer idag torsdag den 3 mars 2022, tisdag den 8 mars 2022 och torsdag den 10 mars 2022. Presentationerna efterföljs av en Q&A. Inbjudan kommer att presenteras på CombinedX och Redeyes respektive hemsidor.

Offentliggörande av prospektet

För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.combinedx.com) och kommer under anmälningsperioden att finnas tillgängligt på Redeyes hemsida (www.redeye.se).

Läs mer om erbjudandet

Till pressmeddelandet

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss