Nethouse vinner avtal med Transport­styrelsen värt 200 miljoner kronor

Vårt specialistbolag Nethouse vinner Transportstyrelsens stora ramavtalsupphandling avseende konsulttjänster för förvaltning och utveckling av system inom väg och järnväg. Ramavtalet sträcker sig i 2+2 år med ett uppskattat upphandlingsvärde på 210 MSEK över hela avtalsperioden.

Avtalet innebär att Nethouse sexåriga förvaltningsuppdrag för Transportstyrelsens administrativa processer inom järnväg, utvidgas till att även omfatta vägsidan. Det är ett mycket omfattande avtal vilket kommer sysselsätta drygt 30 personer på heltid och fler medarbetare kommer att behöva rekryteras.

Detta uppdrag kommer både handla om förvaltning och nyutveckling. I arbetet kommer Nethouse bland annat leverera team med expertkonsulter samt mixade team med konsulter från Nethouse och medarbetare från Transportstyrelsen.

Läs hela artikeln från Computer Sweden här  https://computersweden.idg.se/2.2683/1.742985/nethouse-transportstyrelsen

Se nyheten hos Nethouse
https://nethouse.se/nyheter/nethouse-vann-stor-upphandling-med-transportstyrelsen/

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss