CombinedX avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

CombinedX AB (publ) (”CombinedX” eller ”Bolaget”), moderbolag i en växande och lönsam koncern av specialiserade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter, meddelar idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier (”Erbjudandet”) och notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Noteringen”). Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade aktier till ett värde om cirka 60 MSEK. CombinedX har erhållit teckningsåtaganden i Erbjudandet från bland annat Cliens Kapitalförvaltning AB, AB Grenspecialisten, Edastra AB, Investment AB Spiltan, Unionen, Proactive International Interim P2i AB (Niklas Flyborg) och Resona Holding AB (David Giertz). Nasdaq Stockholm AB har, med förbehåll för sedvanliga villkor, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven.

Styrelsen och ledningen i CombinedX anser att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets ägarbas och ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. CombinedX bedömer att Noteringen kommer att bidra till ökad kännedom om Bolagets varumärken samt underlätta eventuella framtida företagsförvärv. Sammantaget bedöms Noteringen främja CombinedX vision om att etablera sig som Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering.
- CombinedX är en familj av specialistbolag som hjälper företag och organisationer att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Idag består vi av nio bolag som alla har ambitionen att bli marknadsledande inom sin respektive nisch. Med en noterad aktie i ryggen hoppas vi kunna attrahera ännu fler bolag att bli del av vår tillväxtresa. Noteringen kommer också hjälpa oss att öka kunders och talangers kännedom om våra erbjudanden, säger Jörgen Qwist, vd för CombinedX.

- Vi har under lång tid sett en notering som ett viktigt steg mot vår vision att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering. Det känns mycket inspirerande att få fortsätta vår resa, som startade 1993 i Karlstad, i en mer publik miljö. Vi är också väldigt glada över de välrenommerade ankarinvesterare som stärkt upp vår laguppställning på ägarsidan, säger Niklas Hellberg, styrelseordförande för CombinedX

 

Läs mer om erbjudandet

Till pressmeddelandet

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss