CombinedX avyttrar dotterbolaget Dynamo Consulting

Som ett steg i att ytterligare utveckla lönsamheten i digitaliseringskoncernen CombinedX avyttras idag dotterbolaget Dynamo (Dyna4m0 Consulting AB) till norska Shortcut AS.

Marknaden för systemutveckling av appar och mobila upplevelser har förändrats snabbt under de senaste åren. I takt med att marknaden mognat har prispunkter och marginaler sänkts. Shortcut är en ledande nordisk aktör inom området med de volymer som krävs för att fortsätta utveckla verksamheten till gagn för både kunder och medarbetare. CombinedX har också ingått ett partnerskap med Shorcut vilket säkersäller att Shortcuts höga kompetens i området fortsätter att finnas tillgänglig för CombinedX kunder.

Kontakt: vd Jörgen Qwist, Mobil: +46 70 834 28 34, e-post: jorgen.qwist@combinedx.com

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom åtta stycken helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en magisk kombination av expertis. Vi är nästan 450 konsulter och medarbetare i Sverige och omsätter ca 600 mnkr/år med stark tillväxt. Specialistbolagen är Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Smartsmiling ochTwo. Se mer information på www.combinedx.com.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss