Årsredovisning 2020

CombinedX (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2020 nu finns tillgänglig.

2020 års årsredovisning finner du här.

Revisionsberättelsen finner du här.

Kontakt: Jörgen Qwist, Mobil: +46 70 834 28 34,
e-post: jorgen.qwist@combinedx.com

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss